Καθαριότητα

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχει η ΑΙΓΙΣ ΑΕ είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε χώρου και δομούνται βάση τυποποιημένων...