Επαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υλοποιηση εξειδικευμένων, καινοτόμων, taylor-made εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. ...