Λογισμικό τηλεμέτρησης υδρευτικού συστήματος
υδρόμετρα Sky Μeter
  • Ακριβής μέτρηση
  • Συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Στατιστικά & ιστορικό κατανάλωσης
  • Ειδοποίηση διαρροής
  • Συνολική εικόνα χρήσης

Οφέλη για την εταιρεία Ύδρευσης

– Δεν απαιτείται φυσική επίσκεψη και πληκτρολόγηση μετρήσεων
– Εξάλειψη «δύσκολων» χώρων, δυσπρόσιτων μετρητών
– Αποστολή εντολών ελέγχου
– Διαχείριση ηλεκτροβάνας διακοπής παροχής
– Μείωση χρόνου απασχόλησης προσωπικού, ελαχιστοποίηση προσωπικού ληπτών και αναδιαχείριση προσωπικού σε άλλους τομείς (κινητά συνεργεία)
– Αύξηση ασφάλειας προσωπικού
– Δυνατότητα συχνότερων λήψεων
– Αύξηση της ακρίβειας μέτρησης
– Δυνατότητα σύνδεσης άλλων αισθητήρων (πίεσης, θερμοκρασίας, pH κτλ)
– Άμεση εικόνα παρεμβάσεων, βλαβών
– Μείωση εκτιμήσεων στους λογαριασμούς, επανελέγχων,παραπόνων
– Δυνατότητα πρόβλεψης και μοντέλων κατανάλωσης ανά συνδρομητή, ομάδα συνδρομητών
– Πλήρης ιστορικό και προφίλ καταναλώσεων
– Δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (GIS)
– Ομαδοποίηση πλήθους μετρητών

 

 

 

Οφέλη για τον Καταναλωτή

– Προβολή στατιστικών και ιστορικά στοιχεία της κατανάλωσης
– Ειδοποιήσεις με email / SMS για διαρροές, εκτός ορίων καταναλώσεις κτλ
– Πλήρης εικόνα της κατανάλωσης με αναλυτικούς λογαριασμούς και γραφήματα (ανά ώρα/ημέρα/εβδομάδα κτλ)
– Συνολική πληροφόρηση των καταναλωτών για την ετήσια χρήση νερού
– Πληροφόρησης συνδρομητών (τηλεφωνικά, Internet κα), υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας