ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

blog3
Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
  • Οργάνωση Επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη Υλοποίησης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
  • Μάρκετινγκ και Eπιχειρησιακή Επικοινωνία
  • Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  1. Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Υποστήριξη των Επιχειρήσεων
  2. Οργάνωση Επιχειρήσεων
  3. Υποστήριξη Υλοποίησης Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων
  4. Μάρκετινγκ και Eπιχειρησιακή Επικοινωνία
  5. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Ενδοεταιρικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  6. Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού