ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

prof
Business Service
 • Υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε χώρου
 • Υψηλής ποιότητας καθαριότητα
 • Αναλαμβάνουμε γενικούς καθαρισμούς
 • Ολοκληρωμένες λύσεις καθαριότητας

Υπηρεσίες Καθαριότητας

 

Οι υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχει η ΑΙΓΙΣ ΑΕ είναι ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε χώρου και δομούνται βάση τυποποιημένων διαδικασιών, επιτρέποντας  το συνεχή έλεγχο και την αξιολόγηση την ποιότητας τους.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, εντοπίζει τις απαιτήσεις του χώρου και διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο στις περιστάσεις πλάνο καθαρισμού.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της εταιρείας και λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για  τη διαμόρφωση ενός καθαρού, υγιούς και φιλικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα οικοδομούνται σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πελάτες, τους προμηθευτές αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό της ΑΙΓΙΣ ΑΕ παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες καθαριότητας. Με βάση τα πρότυπα της εταιρείας εφαρμόζονται αποτελεσματικές μέθοδοι καθαριότητας, οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του χώρου και καθορίζονται από διαδικασίες για τον εκάστοτε χώρο με εφαρμογή κανονισμών πιστοποίησης ποιότητας.

Η ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού, η χρήση νέων προϊόντων και αναβαθμισμένου εξοπλισμού βελτιώνει και εξελίσσει την ποιότητα των υπηρεσιών προς όφελος του πελάτη.

 

Η ΑΙΓΙΣ ΑΕ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

 • Γενικούς καθαρισμούς χώρων
 • Τακτικούς καθαρισμούς
 • Καθαρισμούς δαπέδων
 • Καθαρισμούς wc και κουζινών
 • Καθαρισμούς εξωτερικών χώρων
 • Ειδικούς Καθαρισμών
 • Απολυμάνσεις ευαίσθητων χώρων

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

 • με Δημόσια και Ιδιωτικά κτίρια
 • Βιομηχανικούς χώρους
 • Εμπορικά κέντρα – Πολυκαταστήματα
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Χώρους μαζικής προσέλευσης κοινού  (Γήπεδα, Θέατρα, Κινηματογράφους, Κέντρα διασκέδασης & Εστίασης)
 • Χώρους εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων
 • Νοσοκομεία
 • Μέσα σταθερής και μαζικής μεταφοράς
 • Δήμους : Εξωτερικούς χώρους, αποκομιδή απορριμμάτων

 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ΑΙΓΙΣ ΑΕ αναλαμβάνει κάθε έργο καθαρισμού, με σεβασμό και εμπιστοσύνη στο προσωπικό της, αυστηρότητα στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις πιστοποιημένες δομές της.

Η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαρισμού στηρίζεται και στον τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει :

 • Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων
 • Μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης
 • Μηχανήματα καθαρισμού μοκετών
 • Μηχανήματα πλύσης – απόπλυσης υφασμάτων / επιφανειών

 

 

 

Ζητήστε προσφορά