ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

possibilities
Λογισμικό
  • Λογισμικό με πρόσβαση μέσω web browser
  • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
  • Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
  • Μέτρηση & απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών
  • Ειδοποίηση (alarm) σε γεγονότα διαρροής, παρέμβασης, αντίστροφης ροής

Λογισμικό Διαχείρισης (Εταιρείας Ύδρευσης)

Για τη σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία των ηλεκτρονικών υδρομετρητών έχει δημιουργηθεί λογισμικό το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα και το δίκτυο των μετρητών.

Μερικές από της πρωτεύουσες λειτουργίες του λογισμικού είναι:
– Πρόσβαση μέσω web browser
– Λογισμικό απεικόνισης χαρτών με δυνατότητα εμφάνισης – απεικόνισης διαφορετικών επιπέδων πληροφοριών (layers)
– Λογισμικό απεικόνισης πληροφοριών σε ελληνική γλώσσα
– Όνομα και κωδικός για κάθε χρήστη
– Δικαιώματα για κάθε χρήστη.
– Διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων
– Ιστορικό εισόδων στο σύστημα και καταγραφή όλων των ενεργειών που έγιναν σε αυτό
– Γραφικό περιβάλλον με μενού επιλογών
– Σύνδεση μετρήσεων με υφιστάμενο σύστημα μέσω γέφυρας λογισμικού
– Μέτρηση σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα, με ζήτηση (on-demand)
– Απομακρυσμένη διαχείριση συσκευών μέσα από το κεντρικό λογισμικό
– Ειδοποίηση (alarm) σε γεγονότα διαρροής, παρέμβασης, αντίστροφης ροής
– Τμηματοποίηση και ομαδοποίηση σταθμών ανά περιοχή, αγωγό παροχής, τύπο κτλ
– Δημιουργία γραφημάτων κατανάλωσης -χρόνου
– Γεωγραφικά στατιστικά κατανάλωσης
– Αναζήτηση σταθμών στο χάρτη βάσει κωδικού μετρητή, στοιχείων καταναλωτή κτλ.
– Online επικοινωνία με τα κινητά τηλέφωνα των τεχνικών για τη συντήρηση του δικτύου

Μobile Αpp εταιρείας ύδρευσης

Πέρα από το λογισμικό του κεντρικού υπολογιστή θα υπάρχει λογισμικό για κινητό τηλέφωνο (Android) για απογραφή και συντήρηση υδρομέτρων με τις παρακάτω δυνατότητες :

– καταγραφής νέων υδρομέτρων με γεωγραφικό προσδιορισμό, φωτογράφηση και αναφορά παρατηρήσεων
– δήλωση βλάβης
– αυτόματη εύρεση του υδρομέτρου προς συντήρηση μέσω του GPS
– λήψη φωτογραφιών και εισαγωγή κατάστασης υδρομέτρου

 

Λογισμικό Καταναλωτών (web και mobile app)

O καταναλωτής θα μπορεί να παρακολουθεί εφαρμογή σε υπολογιστή ή εφαρμογή κινητού τηλεφώνου σημαντικά στοιχεία για ην χρήση που πραγματοποιεί:

– στατιστικά κατανάλωσης
– ιστορικά κατανάλωσης (μέγιστα, ελάχιστα)
– ειδοποίηση διαρροής
– δυνατότητα διαχείρισης της ηλεκτροβάνας
– απεικόνιση γραφημάτων κατανάλωσης