Έλεγχος Επιβατικού Κοινού

έλεγχος επιβατικού κοινού

Έλεγχος Επιβατικού Κοινού

Η ΑΙΓΙΣ ΑΕ έχει στο ενεργητικό της την ανάληψη του έργου για τον Ελέγχο του Επιβατικού Κοινού του ΟΑΣΘ.

Η προσπάθεια της ομάδος που διενεργούσε τους ελέγχους αποτελούνταν από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό όπου με όπλα το χαμόγελο και την ευγένεια διενεργούσαν ελέγχους για την βέλτιστη ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας του ΟΑΣΘ.